All on Four

Kontaktiraj nas!

Implantologija All on four

Ubrzan način života, pad razine kvalitete prehrane, sve manje slobodnog vremena i zanemarivanje odlazaka kod stomatologa dovela je do sve lošijeg dentalnog stanja kod ljudi, što dovodi do gubitka jednog zuba, više njih ili im čeljusti postaju potpuno bezube. 

Budući da se dentalna medicina sve više razvija, stomatolozi pacijentima mogu ponuditi sve kvalitetnija i preciznija rješenja, a jedno od takvih rješenja je tehnika All on four i All on six. Rezultat tih dviju tehnika je funkcionalno i estetski zdrav osmijeh. 

Dentalna implantologija All on four i All on six donijela je nove načine kojima se mogu nadomjestiti zubi, a bezubi pacijenti sve više postaju prošlost. Iako obje tehnike imaju isti krajnji cilj, a to je vratiti pacijentu zdrav i lijep osmijeh, koja će se tehnika upotrijebiti ovisi o nekoliko parametara. 

Primjerice, tehnika All on six više se preporučuje onim pacijentima koji imaju slabiju gustoću kostiju ili je kost tanja ili je nema dovoljno. 

Oba su tretmana bezbolna jer se provode pod lokalnom anestezijom ili pod svjesnom sedacijom ako pacijent ima patološki strah od boli i/ili od zubara, a koja tehnika će se na kraju primijeniti, ovisi o dentalnom stanju pacijenta, njegovim estetskim potrebama i željama, kao i o time što će mu stomatolog preporučiti.

Zato je važan prvi pregled i dijagnostički postupci koji se u našoj klinici provode vrlo kvalitetno uz pomoć najmodernijih uređaja za dijagnostičku radiologiju kao što su RVG, RTG i CBCT. Bilo da se radi o jednoj ili o drugoj tehnici, bitna je oralna higijena, odnosno bitno je njezino pravilno provođenje, kao i redoviti posjeti stomatologu.

Kontaktiraj nas!

Možemo reći da je tehnika All on four, kao i tehnika All on six izazvala pravu revoluciju u dentalnoj implantologiji.

Što je All on four?

Naš stomatološki centar kao mjesto na kojem smo brojnim pacijentim vratili osmijeh tehnikom All on four, može potvrditi koliko je ova tehnika jednostavna te da u vrlo kratkom vremenu pacijentima na lice vraća zdrav i lijep osmijeh. 

All on four je relativno još uvijek nova implantološko- protetska metoda koja omogućuje da bezubi pacijenti ili pacijenti sa zubnim protezama u samo 24 sata dobiju savršen novi osmijeh i sigurnost s novim zubima. 

Zahvat All on four ima svoju specifičnost, a to je da se zubi jedne čeljusti fiksiraju na četiri dentalna implantata. 

Na dentalne implantate ide nadogradnja i provizorna fiksna proteza, a nakon nekoliko mjeseci (2-4, ovisno o slučaju), kada dentalni implantati srastu s kosti pacijenti će dobiti trajno protetsko rješenje.

All on four tehnika izvrsna je za sve pacijente koji nemaju vremena jer je trajanje stomatološke terapije izuzetno manje u odnosu na druge stomatološke terapije, postupak je bezbolan jer se provodi pod lokalnom anestezijom.

Za sve pacijente koji se jako boje stomatologa i boli, u našoj klinici imamo postupak koji znamo pod nazivom svjesna sedacija. Zadnje, ali najvažnije su izvrsni i dugotrajni rezultati koje daje tehnika All on four.

Tehniku All on four neki uspoređuju s protezom na implantatima. Ipak razlike postoje. 

Proteza na implantatima je stomatološka terapija za koju se stavljaju 2 do 4 dentalna implantata i kod te stomatološke tehnike imamo proteze koje se skidaju, odnosno pacijent ih može sam izvaditi. 

Kod tehnike All on four protetsko rješenje se ne može izvaditi. Ukratko, možemo reći da je tehnika All on four fiksno rješenje, a proteza na implantatima polufiksno rješenje.

Mobilna proteza i tehnika All on four imaju dvije velike različitosti. Mobilna proteza se lako vadi i nije postavljena na dentalnim implantatima.

Dentalni implantati - baza za All on four?

Bezubi pacijenti u potrazi za kvalitetnim rješenjem svojeg dentalnog stanja često pitaju za implanto – protetsko rješenje, takozvanu tehniku All on four. 

Ova implantološko- protetska rehabilitacija kao bazu ima dentalne implantate koji se mogu ugraditi odmah ako je pacijent u potpunosti bezub. 

Ukratko rečeno, All on four tehnika odnosi se na fiksni most kojeg nose četiri dentalna implantata postavljena u prednji dio čeljusti.

Ako pacijent ima još nešto svojih zubi oni se prvo izvade, a nakon toga se ugrađuju dentalni implantati. Oni su nosači protetskog rada koji će pacijenti dobiti nakon nekoliko mjeseci, ovisno o tome koliko će trebati da dentalni implantati srastu s kosti.

Osim što su dentalni implantati nosači gotovog protetskog rada, oni imaju funkciju imedijatnog opterećenja što znači da se na njih odmah nakon ugradnje stavlja privremeni protetski rad koji ima svoju funkcionalnu i estetsku ulogu dok pacijent čeka da dentalni implantati srastu s kosti.

Tehnika All on four – postupak izvođenja

Koncept zahvata All on four je poprilično jednostavan za pacijenta i zahtijeva malo vremena što je za pacijente u današnje vrijeme izvrsna vijest. 

Budući da na raspolaganju zbog privatnih I poslovnih obaveza imamo malo vremena, a s druge strane navedene obaveze zahtijevaju zdrav i lijep osmijeh, ova je metoda izvrsna jer u kratkom roku, točnije u jedan dan daje upravo onakav osmijeh kakav su pacijenti i zamislili.

Kao i u svim stomatološkim tretmanima, tako i u ovom, pacijent treba doći kod stomatologa na prvi pregled, koji osim pregleda uključuje razgovor sa stomatologom, preciznu dijagnostičku obradu s nizom dijagnostičkih postupaka, a na kraju stomatolog izrađuje precizan plan terapije. 

Važno je napomenuti da u našoj klinici osobni podaci pacijenata su strogo čuvana tajna i koriste se isključivo za potrebe stomatološkog tretmana. Nakon što je pacijent pristao na koncept zahvata all on 4, kreće se u postupak.

Pacijentu se pod lokalnom anestezijom ugrade 4 dentalna implantata, provizorna proteza, a nakon nekoliko mjeseci, kada dentalni implantati srastu s kosti, pacijent će dobiti trajno protetsko rješenje.

Zahvat

 • Zahvat je u potpunosti bezbolan jer se provodi pod lokalnom anestezijom, a u našoj klinici postoji i postupak takozvana svjesna sedacija koji se provodi kod pacijenata koji imaju patološki strah od stomatologa i/ili boli
 • Svjesna sedacija je stanje smirenosti i smanjene svjesnosti u potpunosti kontrolirano od strane anesteziologa
 • Postiže se unosom lijekova intravenskim putem
 • Sedacija započinje i do 10 minuta prije zahvata, a tijekom cijelog All on four zahvata pacijentu je očuvana svjesnost, sposobnost samostalnog disanja, zadržan je normalan osjet dodira te može pričati normalno sa svojim stomatologom
 • Osjećaj pospanosti nestaje nakon otprilike 20-ak minuta nakon zahvata, a pacijent može odmah ići kući sa svojom pratnjom
 •  6 sati prije postupka svjesne sedacije pacijent ne smije jesti i piti te u klinici mora ispuniti zdravstveni upitnik koji čini određeni broj pitanja kojima se ocjenjuje opće zdravstveno stanje.

Oporavak

 • Oporavak nakon zahvata ne zahtijeva puno vremena, a pacijent već isti dan nakon što popusti anestezija može jesti
 • Jedino bi pacijent trebao pripaziti s vrstama namirnica dok dentalni implantati sraštavaju s kosti
 • Savjet je da se biraju namirnice koje su mekše te da se izbjegavaju namirnice poput primjerice sjemenki te da se neposredno nakon all on four zahvata ne konzumiraju alkoholna pića i cigarete

Nakon All on four zahvata bitna je oralna higijena, odnosno njezino redovito i pravilno izvođenje. Osim oralne higijene izuzetno je važno slušati savjete svog stomatologa i dolaziti na redovite stomatološke preglede.

Regeneracija kosti kao uvjet za All on 4?

Kod izrade preciznog plana terapije stomatolog će odrediti koja terapija je najbolja za pacijenta, odnosno koja terapija će mu dati najbolje rezultate. 

Ako se stomatolog odluči za tehniku All on four nedostatak kosti neće biti razlog da se od terapije odustane i da se traži neko drugo, možda za pacijenta lošije rješenje.

Ako pacijent nema minimalni volumen kosti za All on four tehniku, tada prije početka zahvata se radi augmentacija kosti.

Kako bi ugradnja dentalnih implantata koji su baza za All on four tehniku uspjela, mora postojati zadovoljavajući volumen čeljusti. 

Gubitak zuba često dovodi do gubitka kosti. 

Ako kost ispod desni nije dovoljno visoka, široka ili oboje, potrebna je nadogradnja kosti, odnosno augmentacija kosti.

Kontaktiraj nas!

Većinom se procedura nadogradnje kosti vrši s komadima vlastite kosti koji se uzimaju s brade ili zadnjeg dijela donje čeljusti.

Nakon nadogradnje kosti treba proći određeno vrijeme kako bi došlo do osteointegracije odnosno sraštavanje dentalnih implantata s kosti. 

Postoji nekoliko vrsta augmentacije, a koja će se vrsta koristiti ovisi o dentalnom stanju pacijenta i odluci stomatologa.

Nakon nadogradnje kosti, najčešće je potrebno 4 do 6 mjeseci kako bi se ugradili dentalni implantati. Sve ovisi od slučaja do slučaja, odnosno od pacijenta do pacijenta.

Kada je u pitanju gornja čeljust također mora postojati određen volumen kosti kako bi se mogli ugraditi dentalni implantati. 

Ako volumen kosti nije dovoljan potreban je postupak podizanja sinusa, odnosno potreban je sinus lift. 

Podizanje sinusa je vrsta zahvata kojim nadograđujemo ili dodajemo kost u sinusnu šupljinu iznad gornje čeljusti, a zahvat se najčešće izvodi u isto vrijeme kada se ugrađuje dentalni implantat.

Regeneracijom kosti zaustavljamo povlačenje zubnog mesa i daljnje propadanje čeljusne kosti.

Imedijatno opterećenje kod fiksnih proteza

Jedna od značajki koju ima tehnika all on four je njezina imedijatna funkcija, odnosno imedijatno opterećenje odmah nakon izvođenja all on four zahvata.

Nakon što su se dentalni implantati ugradili u kost na njih se stavlja privremeno protetsko rješenje dok dentalni implantati ne srastu s kosti. 

Budući da je potrebno nekoliko mjeseci da implantati srastu s kosti, pacijentima je funkcija imedijatno opterećenje omogućila da dok čekaju trajni fiksni most imaju normalnu funkcionalnu i estetsku ulogu.

Koliko mjeseci će biti potrebno da dentalni implantati srastu s kosti ovisi o dentalnom stanju pacijenta i razlikuje se od pacijenta do pacijenta.

Bez obzira koliko to vrijeme traje, pacijenti se mogu vratiti svojem normalnom načinu života, ne moraju izbjegavati poslovna i društvena okupljanja, mogu se smijati i pričati bez da rukom skrivaju bezubost i u jednom danu vraćaju svoje samopouzdanje koje se često naruši zbog loše estetike koja je nastala kao posljedica bezubosti.

Kada implantat sraste s kosti tada pacijent dobiva trajno fiksno rješenje.

Kontaktiraj nas!

Tehnika All on Four - prednosti i nedostaci

Tehnika All on Four omogućila je da bezubi pacijenti u samo jednom danu imaju nove zube. Takva mogućnost kao posljedicu ima vraćanje funkcionalne i estetske uloge unutar 24 sata.

Kandidati za tehniku All on four su:
 • osobe koje su izgubile većinu ili sve svoje zube, a kao stomatološko rješenje žele fiksni protetski rad
 • osobe koje nemaju dovoljnu količinu kosti za postavljanje 6 dentalnih implantata (tehnika All on six)
 • osobe koje nose mobilnu protezu nekoliko godina

Postoje slučajevi kada se ne može izvesti tehnika All on Four. Ova tehnika se ne preporučuje kod:

1

pacijenata koji imaju nekontroliran dijabetes

2

pacijenata koji imaju kronične bolesti srca ili imaju problema s bubrezima

3

pacijenata s uznapredovalom osteoporozom

4

pacijenata koji je unutar 6 mjeseci imao terapiju zračenjem u području glave i vrata

Prethodno nabrojeno kada ne možemo izvoditi tehniku All on four, možemo nazvati njezinim “nedostatkom” iako je to zapravo prevencija kod bolesnika s određenim bolestima. Njihovo dentalno i opće zdravlje ne podržava izvođenje ove tehnike.

Kao prednosti ove tehnike možemo navesti:

 • novi osmijeh u jednom danu
 • vraćanje funkcionalne i estetske uloge zubi unutar 24 sata
 • kratko vrijeme oporavka
 • bezbolno izvođenje postupka
 • povećanje razine kvalitete rezultata u odnosu na druge stomatološke tretmane
 • veliki postotak uspješnosti vraćanja zdravog i lijepog osmijeha 
 • dugotrajno rješenje
 • povećava kvalitetu života
 • vraća samopouzdanje
 • povratak društvenim aktivnostima
 • vraćanje na normalne prehrambene navike
 • prirodan izgled lica
 • oralna higijena

Fiksna proteza za cijeli život?

Kada je riječ o zdravom i lijepom osmijehu pacijenti žele znati jesu li stomatološki tretmani koje im odrede njihovi stomatolozi za cijeli život. 

Iskustvo naših stručnjaka u klinici govori da kod svih stomatoloških tretmana pa tako i kod All on four tehnike puno ovisi o tome koliko redovno i pravilno pacijent održava oralnu higijenu, koliko redovito dolazi na kontrole i koliko sluša savjete svog stomatologa.

Naravno, dugovječnost stomatoloških tretmana ovisi i o kojem tretmanu je riječ. Za fiksni protetski rad u koji je uključena tehnika All on four, stomatolozi će najčešće reći da je dugovječan te da će trajati cijeli život. 

Naravno, ako na umu uvijek imamo koliko je bitna oralna higijena i koliko je bitno dolaziti na stomatološke kontrole. Dugovječnost ovisi i o materijalima koje stomatolozi koriste.

U našoj klinici koriste se najkvalitetniji materijali za dentalne implantate kao i za protetiku. Kirurške tehnike izvode najbolji stručnjaci u dentalnoj medicini koji u svojem radnom vijeku imaju zavidni broj pacijenata te koji se konstantno educiraju. 

Koristimo najmoderniju tehnologiju I neprestano pratimo svjetske trendove u implantologiji, ali i u cijeloj dentalnoj medicini. Implant centar Martinko daje garanciju na sve implantološke i protetske radove. Uz suradnju s pacijentima dugovječnost tretmana je zagarantirana.

Što je to Toronto bridge?

Termin Toronto bridge odnosi se na vrstu mosta koji u potpunosti zamjenjuje zubalo čitave čeljusti tako što se montira na 4 ili 6 dentalnih implantata. 

Riječ je o fiksnom mostu koji savršeno prianja uz čeljust. Izrađuje se u stomatološkom laboratoriju na noseću strukturu u metalu ili cirkonu. 

Toronto bridge je fiksno i stabilno rješenje montirano na implantatima.

Iskustva pacijenata

 • Radio sam implantat i krunu na mjestu 6ice dolje lijevo. Srdačno osoblje i vrhunski doktori. Operacija je bila digitalno vođena i implantat postavljen na idealno mjesto. Zub sam vidjeo prije nego je bio napravljen, dizajnirali su ga u programu. Ordinacija je ''high tech'', čista petica, hvala vam!

  Kristijan B.

map-markerphoneyoutube-playinstagramfacebook-officialwhatsapp