Dijagnostika

Dijagnostika
U Implant centru Martinko se kod dijagnostike koristimo najmodernijim uređajima za dijagnostičku radiologiju kao što su RVG, RTG, CT.

Radioviziografija

RVG - digitalni senzor koji nam omogućava napraviti intraoralni radiograf (sliku) bez filma. Senzor zamjenjuje konvencionalni dentalni film, a moguće je napraviti periapikalna, okluzalnu i sliku zagriza. Slike se prikazuju na monitoru, a omogućuju svojom jasnoćom, točno postavljanje dijagnoze, što klasičnim RTG uređajem nije moguće. Kod RVG-a nema razvijanja filmova, slike se ne mogu oštetiti transportom. Radijacija je smanjena 90% u odnosu na standardni film. Za čistu sliku treba samo djelić sekunde što je bolje za pacijenta, a doktor ako treba može napraviti i više snimaka.

RTG - ORTOPANTOMOGRAM (panoramski radiogram)

Ortopanom dobivamo rendgenski prikaz obiju čeljusti. Prednost kod ortopana je prikaz relativno velike anatomske regije, relativno mala količina radijacije, mogućnost snimanja bez otvaranja usta, brzina i jednostavnost korištenja.

CT - KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA

CT uređaj je specijalan tip uređaja s rendgenskim zrakama, kojim dobivamo puno detaljniju sliku unutrašnjosti tijela nego kod običnih rendgenskih snimaka. CT skenerom dobivamo više slika određenog dijela tijela u slojevima. Tako da na kraju niti jedna zona koja nas interesira ne može ostati skrivena.