Liječenje zuba

Liječenje zuba


Zub se liječi zbog oštećene pulpe ili infekcije pulpe do koje dolazi kada se karijes ne sanira na vrijeme. Kada se pulpa ne bi liječila, infekcija bi se proširila na kost oko zuba i stvorila granulom. Lijek koji se stavlja u zub je Depulpin, nakon određenog vremena koje opet ovisi o zahvaćenosti pulpe infekcijom, zub se otvara, čiste se kanali, vadi se živac (bezbolno) i zub se puni masom gutta – percha. Zub se nakon toga zatvara permanentnim ispunom ili se može napraviti kruna na zubu. Nakon takvog zahvata, ako je sve prošlo u redu, zub može bez problema trajati vaš cijeli životni vijek.
Liječenje zuba


Zub se nakon toga zatvara permanentnim ispunom ili se može napraviti kruna na zubu. Nakon takvog zahvata, ako je sve prošlo u redu, zub može bez problema trajati vaš cijeli životni vijek.

Opširnije o liječenju zuba pročitajte na blogu doktora Martinka