Što je plak, a što kamenac?

Plak
Plak je ljepljiva gusta tvorevina koja se nakuplja na zubima, a čine ju mikoplazma, virusi, bakterije, protozoe, ostaci hrane i odumrle stanice. Plak se počinje stvarati neposredno nakon pranja zubi i izmjeriva količina nakupi se već nakon jednog sata. Što se plak više nakuplja i što ga je više, lakše dolazi do upala zubnog mesa.
Kamenac
Ako plak duže vrijeme ne odstranimo dolazi do njegove mineralizacije i pretvara se u kamenac ( kalkulus ). Čvrstoću plak dobiva kroz kalcij i ostale minerale koji se nalaze u slini. Plak se počinje stvrdnjavati već nakon 24 sata stajanja, a u kamenac se pretvara nakon nekih 20 dana. Tada se na već nastalom kamencu počinje skupljati novi plak koji se kasnije također mineralizira i pretvara u novi sloj kamenca.
Što je plak, a što kamenac
Što je plak, a što kamenac